Teleskopske
Hidraulična platforma

 

Proizvođač: Rutmann
Tip: TA 2620
Maksimalna visina platforme: 24.6m
Maksimalna radna visina: 26.6m
Maksimalna dužina mašine: 8160mm
Maksimalna širina mašine 1750mm
Težina platforme: 2750kg
Maksimalno opterećenje korpe: 200kg
God. proizvodnje: 1997

Specifikacija platforme

Stručni nalaz

 

 

 

 

 

 

Osnovne karakteristike:

Lako pokretljiva platforma sa izuzetnim mogućnostima podizanja. Moguć rad na slabo pristupačni mestima. Veoma kratko vreme za postavljanje i pomeranje platforme. Mogu se koristiti za sve vrste radova na visini: elektro instalaterske, dekoracije, reklame, čišćenje i sl.

 

Samohodna platforma

 


Proizvođač: JLG
Tip: 450 AJ
Visina mašine: 1970mm
Širina mašine: 1750mm
Težina platforme: 6650kg
Maksimalna radna visina: 15.8m
Maksimalno opterećenje korpe: 230kg
God. proizvodnje: 2005

Specifikacija platforme

Stručni nalaz

 

 

 

 

Osnovne karakteristike:

Lako pokretljiva mašina sa izuzetnim mogućnostima podizanja. Moguć rad na slabo pristupačnim mestima. Radi na baterije tako da ne mora postojati priključak na elektro mrežu. Može se koristiti za sve vrste radova na visini: elektro instalaterske, dekoracija, reklame, čišćenje i sl.