Ramovske skele
BAUMAN ramovska skela

elementi skele:

ram 200x73cm
horizontala
dijagonala
pod metalni

visinski razmak horizontalnih ravni-nivo h=2m
podužni razmak ramova: 3.07m
maksimalna visina skele H<25m

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
institut za mehanizaciju
šifra radne grupe: 0308
broj uverenja 12/465-0308/2007
Beograd: 26.06.2007

osnovne karakteristike:

Jednostavno i brzo montiranje, čvrstina i stabilnost ramova. Širina skele je 73cm, dok su dužina i visina skele po potrebi izvođača ili naručioca.

 

ZEROMAX ramovska skela

elementi skele:

ram 200x78cm
horizontale
dijagonale
pod metal-drvo

visinski razmak horizontalnih ravni-nivo h=2m
podužni razmak ramova: 2.5m
korisno opterećenje: 300kg/m2

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
institut za mehanizaciju
šifra radne grupe: 03.09
broj uverenja 125/0309/2005
Beograd: 07.06.2005

osnovne karakteristike:

Fasadne skele ZEROMAX koriste se pri radu na visini jer predstavljaju montažni sistem radnih skela. Njime se može obezbediti siroki asortiman oblika i konfiguracija za potrebe radova na novogradnji kao i opravci i rekonstrukciji postojecih objekata.

 

GVOZD TIM ramovska skela

elementi skele:

ram: 200x100cm
horizontale: (koriste se cevi cevaste skele)
dijagonale: (koriste se cevi cevaste skele)
pod: fosne

visinski razmak horizontalnih ravni-nivo h=2m
podužni razmak ramova: 3m

Atestirao:

GRAĐEVINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
institut za materijale i konstrukcije
uverenje broj: 13621/3

osnovne karakteristike:

Izuzetno čvrsta i stabilna ramovska skela velike širine što omogućava lakši rad i veću upotrebu. Dužina ivisina je po potrebi izbođača ili naručioca. Najčešće se upotrebljava za fasaderske radove.