Pokretne lakočelične skele
Pokretna ramovska skela "XX 20"crvena

elementi skele:

ram: 2000x750mm
ram: 1000x750mm
pod: kutijasti profil i iverica
ograda
dijagonale
horizontale
nosači osnova
točkovi

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
institut za mehanizaciju
šifra radne grupe: 03.09
broj uverenja: 125/0309/2005
Beograd: 07.06.2005

osnovne karakteristike:

Najveću primenu imaju za gipsarske radove, elektro instalacije, postavljanje određenih elemenata ili uređaja i sl. Jednostavno i brzo se montiraju i izuzetno su stabilne i mobilne.

maksimalna radna visina: 6.1m
dužina skele: 2.1m
širina skele: 0.75m
širina skele u osnovi: 1.6m
visina osnove sa točkovima: 30cm

 

Pokretna ramovska skela "XX 30" žuta

elementi skele:

ram: 2000x750mm
ram: 1000x750mm
pod: kutijasti profil i iverica
ograda
dijagonale
horizontale
nosači osnova
točkovi

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
šifra radne grupe: 03.09
broj uverenja: 125/0309/2005
Beograd: 07.06.2005

osnovne karakteristike:

Najveću primenu imaju za gipsarske radove, elektro instalacije, postavljanje određenih elemenata ili uređaja i sl. Jednostavno i brzo se montiraju i izuzetno su stabilne i mobilne..

maksimalna radna visina: 8.1m
dužina skele: 2m
širina skele: 0.75m
širina skele u osnovi: 1.6m
visina osnove sa točkovima: 30cm

 

Pokretna ramovska skela "XX 30" - plava

elementi skele:

ram: 2000x1100mm
ram: 1000x1100mm
pod: kutijasti profil i iverica
dijagonale
horizontale
nosači osnova
točkovi

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
institut za mehanizaciju
šifra radne grupe: 03.09
broj uverenja: 125/0309/2005
Beograd: 07.06.2005

osnovne karakteristike:

Najveću primenu imaju za gipsarske radove, elektro instalacije, postavljanje određenih elemenata ili uređaja i sl. Jednostavno i brzo se montiraju i izuzetno su stabilne i mobilne.

maksimalna radna visina: 6.1m
dužina skele: 2m
širina skele: 0.75m
širina skele u osnovi: 1.1m
visina osnove sa točkovima: 30cm

 

Pokretna ramovska skela "XX 30" -siva

elementi skele:

ram: 2000x1100mm
ram: 1000x1100mm
pod: kutijasti profil i iverica
dijagonale
horizontale
nosači osnova
točkovi

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitet u Beogradu
institut za mehanizaciju
šifra radne grupe: 03.09
broj uverenjaČ 125/0309/2005
Beograd: 07.06.2005

osnovne karakteristike:

Najveću primenu imaju za gipsarske radove, elektro instalacije, postavljanje određenih elemenata ili uređaja i sl. Jednostavno i brzo se montiraju i izuzetno su stabilne i mobilne.

maksimalna radna visina: 6.1m
dužina skele: 2m
širina skele: 1.1m
širina skele u osnovi: 1.6m
visina osnove sa točkovima: 30cm