Pokretne aluminijumske skele
„BAUMANN“ Pokretna aluminijumska skela

elementi skele:

ram 2000 x 1500mm
ram 1000 x 1500mm
dijagonale
horizontale
ograda
nosači osnove
točkovi

Atestirana od strane

TUV PRODUCT SERVICE GMBH-MUNCHEN
Sertifikat: Z1A 04 09 52190 003
Uverenje broj: 03610016B19

osnovne karakteristike:

Izuzetno lako i brzo montiranje, lagani elementi, čvrsta i stabilna, mobilna. Najveću primenu ima u unutrašnjim zanatskim radovima (gipsarski, elektro, čišćenje, montiranje i sl.)

maksimalna radna visina : 14.1m
dužina skele: 3m
širina skele: 1.5m
širina skele u osnovi: 2.28m

 

„KRAUSE“ model 1 pokretna aluminijumska skela

elementi skele:

ram 2000 x 740mm
ram 1000 x 740mm
pod
dijagonale
horizontale
nosač osnove
točkovi
tegovi
kosnici

 

osnovne karakteristike:

Izuzetno lako i brzo montiranje, lagani elementi, čvrsta i stabilna, mobilna. Najveću primenu ima u unutrašnjim zanatskim radovima (gipsarski, elektro, čišćenje, montiranje i sl.).

maksimalna radna visina 14.1m
dužina skele: 208cm
širina skele: 74cm
širina skele u osnovi: 1.67m
visina osnove sa točkovima: 30cm

 

„KRAUSE“ model xxl pokretna aluminijumska skela

elementi skele:

ram 2000 x 1400mm
ram 1000 x 1400mm
pod
dijagonale
horizontale
nosač osnova
točkovi
tegovi
kosnici

 

osnovne karakteristike:

Izuzetno lako i brzo montiranje, lagani elementi, čvrsta i stabilna, mobilna. Najveću primenu ima u unutrašnjim zanatskim radovima (gipsarski, elektro, čišćenje, montiranje i sl.)

maksimalna radna visina do: 14,3m
dužina skele: 208cm
širina skele: 140cm
širina skele u osnovi: 1.67m
visina osnove sa točkovima 30cm

 

„KRAUSE“ model 2 pokretna aluminijumska skela

elementi skele:

ram 2000 x 1550mm
ram 1000 x 1550mm
pod
dijagonale
horizontale
nosači osnove
točkovi
tegovi
kosnici


osnovne karakteristike:

Izuzetno lako i brzo montiranje, lagani elementi, čvrsta i stabilna, mobilna. Največu primenu ima u unutrašnjim zanatskim radovima (gipsarski, elektro, čišćenje, montiranje i sl.)

dužina skele: 255cm
širina skele: 155cm
širina skele u osnovi: 1.89m
visina osnove sa točkovima: 30cm
maksimalna radna visina: 14.1m