Podupirači
PODUPIRAČI

Podupirači imaju široku primenu u građevinarstvu i namenjeni su za prenos sile na tlo pri izradi međuspratnih konstrukcija, greda, kanala. Postoje više vrsta podupirača različitih visina i nosivosti.

 

 

N1t – h min 2300mm –h max 4500mm nosivost 180 – 330kg
N1d– h min 2700mm –h max 5200mm nosivost 260 – 450kg

* Podupirači su pocinkovani i obeleženi.


N2 – h min 2050mm – h max 4000mm nosivost 180 – 330kg
N3 – h min 1850mm – h max 3150mm nosivost 150 – 280kg
N4 – h min 1550mm – h max 2900mm nosivost 160 – 290kg
N6 – h min 1700mm – h max 3100mm nosivost 260 – 450kg
N7s- h min 1900mm – h max 3700mm nosivost 190 – 340kg
N7n- h min 2000mm – h max 3900mm nosivost 250 – 440kg
N8 – h min 2900mm – h max 4900mm nosivost 240 – 430kg

* Podupirači su zaštićeni osnovnom bojom i obeleženi su.