Ostala oprema
OSTALO

KOLICA
ŽABICE ZA OPLATU
STEZNE GLAVE
1. Obična građevinska kolica
2. Građevinska kolica tipa „japaner“
3. Kolica za dizanje na visinu
Za utezanje oplate pri betoniranju
Za utezanje armature i žabica za oplatu