Modulske skele
BAUMANN toranjska skela

elementi skele:

stub 4000mm
stub 2000m
stub 1000m
pod
horizontale
dijagonale
ograda

Atestirao:

MAŠINSKI FAKULTET
univerzitetu Beogradu
institut za mehanizaciju
Šifra radne grupe: 0308
Broj uverenja: 12/465-0308/2007
Beograd, 26.06.2007

osnovne karakteristike:

Izuzetno čvrsta i stabilna toranjska skela sa velikom radnom površinom pogodna za rad pod kupolama i većim otvorima.

maksimalna radna visina: 13.8m
širina skele: 3m
dužina skele: 3m
visina skele: 13m
ukupna radna površina po polju: 9m2

 

BAUMANN Vario tech

elementi skele:

stub 2000mm
stub 1000mm
pod metalni
pod sa prolazima
dijagonala
horizontale
nosači podova
osigurači
spojnice
štelujuće stope
visinski razmak horizontalnih ravni-nivo h=2m
razmak između vertikalnih stubova: 3.07m

Atestirao:

TUV PRODUCT SERVICE GMBH-MUNCHEN
Sertifikat: Z1A 04 09 51190 003
Uverenje broj: 03610016B19

osnovne karakteristike:

Modulska skela zamenila je konvencijalnu tehniku skela svojom jedinstvenom tehnikom sklapanja i nenadmašnom fleksibilnošću u korišćenju na gradilištima, industriji, hemijskoj industriji, elektranama. U poređenju sa drugim skelama pokazane su velike prednosti.
Vreme pri sklapanju i demontaži skele kraće je i do 70%.
Ušteda u težini potrebnih komponenti do 28%.
Ušteda pri održavanju i do 60%.
Visina, širina i dužina skele je po zahtevu izvođača ili naručioca.

maksimalna radna visina 14.1m
dužina skele: 208cm
širina skele: 74cm
širina skele u osnovi: 1.67m
visina osnove sa točkovima: 30cm