Cevasta skela
CEVASTA skela

Elementi skele:

cev 6m
cev 5m
cev 4m
cev 3-3.5m
cev 2-2.5m
cev 1-1.2m
fiksna spojnica (spajanje pod uglom od 90)
okretna spojnica (podesivi ugao)
stope (podloga za početne cevi)
fosne (pod za konstrukciju skele)
nastavak (za spajanje cevi po dužini)

Atestirana od strane:

"SARTID-FAHOP" d.o.o Aleksinac
uverenje o kvalitetu br. 1360/80
standard JUS C B5 24 C

 

osnovne karakteristike:

Mogućnost spajanja najrazličitijih konstrukcija, tj. skela slobodnog sastava. Dužina, širina i visina skele je po zahtevu izvodjača ili naručioca. Mogućnost primene u građevinarstvu, indusriji i montažnim objektima.